قاتل آتنا اصلانی : من نکشتم خودش سکته کرد و مرد !

pars

 

تصویر مرتبط

صحبت های جدید قاتل آتنا اصلانی در ویدیوی زیر:

مطالب مرتبط: